Kort information om Iran

Ett mångfacetterat land

Iran är ett land med mer än 7 000 år av civilisation, hisnande landskap och en häpnandsväckande kulturrikedom. Iran är sagolandet du kanske läste om som barn i Tusen och en natt, det historiska Persien och mattornas rike.

Landet med fascinerande historia

Få länder har en så rik historia som Iran. Visste du att några av mänsklighetens tidigaste släktingar bodde i grottor i det område som nu är Iran? Det här var för flera hundratusen år sedan. I lite mer ”modern” tid sträckte sig det persiska riket från Egypten ända till Indien. Som störst var riket på 400-talet f Kr innan Alexander den store segrade över akemeniderna hundra år senare. Persien i sig framträdde som självständigt rike på 500-talet f Kr och behöll sedan det namnet fram till 1935.

 

Uppgång och fall och uppgång igen

Stora välden har uppstått och fallit i det område som idag utgör det moderna Iran. Alla dessa kulturer, religioner, härskare och folk har satt sin prägel och bidragit till landets kulturella rikedom. Vi får komma ihåg att det redan för 10 000 år sedan levde människor på Zagrosbergens sluttningar och att dessa redan då ägnade sig åt boskapsskötsel och jordbruk. I låglandet växte en stadscivilisation fram och vid 3000 f Kr en centraliserad stat med ett eget skriftspråk.

 

Ingen resa till Iran utan persiska mattor

Vi kan inte garantera dig att du hittar en flygande matta att köpa under din resa, men däremot kommer du garanterat att få tillfälle att köpa en äkta persisk matta. Du kommer att se mattor i affärer, mattor på museer, mattor på marknader och mattor i palats. Ingen produkt är väl så förknippad med Iran som just den persiska mattan.

 

Persien är så vitt man vet de orientaliska mattornas ursprungsland och de äldsta mattorna som finns bevarade är från 1400-talet. Idag livnär sig långt över en miljon iranier på att väva dessa mattor som exporteras till mer än hundra länder i hela världen.

Företagsuppgifter

 

Ciran AB (ORG.nr 559020-2189)

 

 

Senaste nytt

 

För närvarande säljer vi inga resor till Iran

Kontakt information

 

Fyrtornsgatan 1A

72210 Västerås

Email: kontakt@ciran.se

Telefon: 073 58 33 017

Copyright @ All Rights Reserved

CIran AB 2018